शेतकऱ्यांसाठी वाईट बातमी,यापुढे ऊस तोडणी यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडणी केली तर पाचटाचे वजन कमी केले जाणार

शेतकऱ्यांसाठी वाईट बातमी,यापुढे ऊस तोडणी यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडणी केली तर पाचटाचे वजन कमी केले जाणार.

शासन निर्णय पहा

शासन निर्णय पहा

शासन निर्णय पहा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top