50000 Anudan Second yadi :५०००० अनुदान दुसरी यादी

50000 Anudan Second yadi:मित्रांनो राज्य शासनाच्या वतीने 50 हजार अनुदान यादी ही  जाहीर केली आणि त्यानंतर आपल्याला केवायसी करण्यासाठी सांगितलं होतं. त्यानुसार सर्व शेतकरी बांधवांनी केवायसी करून 50000 अनुदान के वाय सी करून आपल्या खात्यावरती शासनाच्या वतीने जमा करण्यात आलेले आहे.

दुसरी यादी केव्हा लांगेल तर मित्रांनो दुसरे यादीची तारीख जवळपास  निश्चित केलेली आहे. तर ही तारीख काय आहे . तर मित्रांनो हा लेख संपूर्ण वाचा. चला

50000 Anudan Second yadi:

शेतकरी बंधूंनो पन्नास हजार अनुदान यादी प्रथम यादी ही जाहीर झालेली आहे आणि बरेचसे शेतकरी यामध्ये वंचित होते शासनाच्या वतीने अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या की यानंतरची  यादी लवकरच आपण प्रसिद्ध करू. तर याची जी तारीख आहे ती निश्चित झालेली आहे आणि आपल्याला या निश्चित तारखेला दुसरी यादी शासनाकडून जाहीर होणार आहे.

दुसऱ्या यादीमध्ये कोणत्या शेतकऱ्यांचं नाव असणार आहे:

  • सन 2017 ते 18 या वर्षात घेतलेले  पीक कर्ज हे शेतकऱ्यांनी 30 जून 2018 मध्ये जर भरला असेल तर त्यांना या मध्ये लाभ मिळणार आहे
  • सन 2018 19 या वित्तीय वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज हे 30 जून 2019 पूर्वी परतफेड केलेल्या असावे यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे
  •  सन 2019 20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज हे 31 ऑगस्ट 2020 पूर्वी परतफेड केलेले असावे

वरील वर्षांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून भरलेला आहे. अशा शेतकऱ्यांना पन्नास हजाराचा लाभ मिळणार आहे.

५०००० अनुदान दुसरी यादी तारीख पहा

पन्नास हजार अनुदान दुसरी यादी तारीख पहा

आपल्या ग्रुप ला जॉईन व्हा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top