50000 अनुदान तिसरी यादी: 50000 Protsahan Anudan Yojana Maharashtra 3rd List 2022

50000 Protsahan Anudan Yojana Maharashtra 3rd List 2022:

शेतकरी बंधुंनो पन्नास हजार प्रोत्साहन पर अनुदान योजना दुसरी यादी राज्य शासनाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेली आहे परंतु सदर यादीमध्ये बऱ्याच जिल्ह्यातील बऱ्याच तालुका व गावांची नावे हि नव्हती.त्यानंर आपल्या मनामध्ये बरेच प्रश्न निर्माण झाले कि आमच्या तालुक्याचे आमच्या गावाचे किंवा माझे नाव का आले नाही तर आपण आज याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.चला तर मग लेख सुरु करूया

MJPSKY 50000 Protsahan Anudan Yojana Maharashtra 2nd List 2022:

50हजार अनुदान यादी राज्जय सरकार च्रया वतीने यापूर्वी २ याद्या प्रसिद्ध केलेल्या आहेत आणि आपल्या maharashtrayojana.com च्या माध्यमातून आपण सदर जिल्ह्याच्या याद्या प्रसिद्द केल्या होत्या.परंतु २ याद्या प्रसिद्ध करून देखील बरेच लोक यापासून वंचित आहेत परंतु त्यांना लाभ मिळणार आहे व तो त्यांना पुढील यादी प्रसिद्ध झाल्यावर मिळेल तर तिसरी यादी ची तारीख जवळपास निश्चित झाली आहे.50000 Protsahan Anudan Yojana Maharashtra 3rd List 2022

कोणाला अनुदान मिळणार

  • सन 2017 ते 18 या वर्षात घेतलेले  पीक कर्ज हे शेतकऱ्यांनी 30 जून 2018 मध्ये जर भरला असेल तर त्यांना या मध्ये लाभ मिळणार आहे
  • सन 2018 19 या वित्तीय वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज हे 30 जून 2019 पूर्वी परतफेड केलेल्या असावे यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे
  •  सन 2019 20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज हे 31 ऑगस्ट 2020 पूर्वी परतफेड केलेले असावे

आपण पाहू शकता की वरील वर्षांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून भरलेला आहे. अशा शेतकऱ्यांना  पन्नास हजाराचा लाभ मिळणार आहे.

तर आपण जर जवळच्या सीएससी सेंटर मध्ये जाऊन आपली यादी जर चेक केली असेल आणि जर नाव असेल तर त्याची प्रक्रिया काय आहे ते पाहूया

50000 anudan yojana maharashtra list 50000 protsahan yojana maharashtra list mahatma phule karj mafi yojana beneficiary list mjpsky.maharastra.gov.in list mahatma phule karj mafi yojana 2022

तिसरी यादी तारीख पहा

आपल्या ग्रुप का जॉईन होऊ शकता

व्हिडीओ पहा

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top