gai gotha document

gai gotha document

गाई गोठा साठी आवश्यक कागदपत्रे

१) जागेचा उतारा

२)सातबारा किंवा घराचा आट अ ऊतारा

३)आधार कार्ड

४)बँकेचे पासबुक

५)विहित नमुन्यातील अर्ज

६)जातीचा दाखला

आणि

७)जॉब कार्ड

८)सहा गायी असल्याबाबतचा दाखला

९)ग्रामसभेचा ठराव

आणि

१०) रहिवासी दाखला

११) रेशन कार्ड

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top