Gai Gotha Yojana 2022 | गाई /म्हैस, शेळी 100% गोठा अनुदान योजना 2022

Gai Gotha Yojana 2022

Gai Gotha Yojana 2022 : नमस्कार, मित्रांनो महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी बंधूंनसाठी महत्वपूर्ण आणि आनंदाची बातमी आहे. राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना गाई /म्हशी यासाठी गोठ्या वर 100% अनुदान योजना राबविण्यात आली आहे. 

शेतकऱ्यांना मिळणार १००% अनुदान.

Gai Gotha Yojana 2022

राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना गाई /म्हशी यासाठी गोठ्या वर 100% अनुदान योजना राबविण्यात आली आहे. यामध्ये राज्य शासन राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत अंतर्गत 35000 हे शेड बांधण्यासाठी व केंद्र प्रस्तुत राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून गोठ्यात सिमेंट काँक्रीटचे पक्के तळ,गव्हाण व मूत्र संचालन टाकी यासाठी 35 हजार रुपये दिले जाणार आहेत

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना फॉर्म २०२२

शेतकऱ्यांसाठी रोजगार निर्मिती व्हावी या उद्देशाने पुणे जिल्ह्यात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात “घर घर घोटा हर घर गोठा” म्हणजेच “शरद पवार ग्राम समृद्धी योजना २०२२” ही योजना राबवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाने घेतलेला आहे.

याच्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आणि राज्य शासनाच्या वतीने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांच्या वतीने ही योजना राबविण्यात येत आहे.यामध्ये राज्य शासन राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत अंतर्गत 35000 हे शेड बांधण्यासाठी व केंद्र प्रस्तुत राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून गोठ्यात सिमेंट काँक्रीटचे पक्के तळ,गव्हाण व मूत्र संचालन टाकी यासाठी 35 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. म्हणजेच यामध्ये शेड आणि गोठ्यासाठी सरासरी 70 हजार  रुपये ते 77 हजार रुपये  व शेड विरहित गोट्यासाठी 35 हजार रुपये अनुदान आहे ते मिळणार आहे.

गाई गोठा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय करावे लागेल?

सदर योजनेचा जर आपल्याला लाभ घ्यायचा असेल तर फळ झाडांची  लागवड  याच्या मध्ये करणे आपल्याला आवश्यक आहे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला आपल्या शेतामध्ये किमान 20 फळझाडे आणि जास्तीत जास्त 70 फळ झाडांची लागवड करणे याच्यामध्ये गरजेचे आहे.आणि यासाठी आपल्याला २.५ एकर जर शेती असेल तर २५ ते ३५ नारळ झाडे देखील तत्काळ उपलब्ध होतील.त्यासाठी आपल्याला एकदा कृषी अधिकारी यांचेकडे संपर्क करणे आवश्यक आहे.मग आपल्याला लगेच याचा लाभ मिळेल.आपल्याला झाडे घेण्यासाठी किंवा Gai gotha yojna 2022 चा लाभ घेण्यसाठी   आपल्याकडे जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे.

 

जॉब कार्ड काय आहे?

जॉब कार्ड म्हणजेच मजुरांसाठी दिले जाणारे कार्ड ते जॉब कार्ड होय.

जॉब कार्ड काढायचं जर असेल तर सर्वप्रथम आपल्याला ग्रामपंचायत कार्यालय या ठिकाणी जायचं आहे,त्या ठिकाणी आपलं

१)आधार कार्ड

२)बँकेचे पासबुक

आणि

३)कुटुंबांमधील सर्वांचे आधार कार्ड

४)कुटुंबातील एकत्र फोटो

आपल्याला त्या ठिकाणी सादर करायचे आहेत.

फक्त अट अशी आहे आपलं जे वय आहे ते 18 ते 65 मध्ये असणे आवश्यक आहे. आणि जो जॉब कार्डधारक असेल तो शासकीय कर्मचारी नसावा तर असा प्रत्येक व्यक्ती जॉब कार्ड काढू शकतो.

जॉब कार्ड चा उपयोग काय ?

सर्वप्रथम शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा जर आपल्याला लाभ घ्यायचा असेल तर हे जे जॉब कार्ड आहे ते आपल्याला गरजेचं असतं जसं की आपल्याला

विहीर खोदायचे असेल

 विहीर दुरुस्त करायचे असेल

 किंवा घरकुल बांधायचा असेल

 किंवा शौचालय अनुदान घ्यायचा असेल

किंवा गाय गोठा अनुदान घ्यायचा असेल

किंवा इतर शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा जर लाभ घ्यायचा असेल तर हे जे जॉब कार्ड आहे ते आपल्याला अत्यंत गरजेचं असतं

सर्वात महत्वाचे जॉब कार्ड हे भारत सरकारचा पत्त्याचा पूर्व म्हणून देखील ओळखले जाऊ शकते.म्हणजेच रेशन कार्ड ला जेवढे महत्व आहे तेवढेच महत्व याला देखील आहे.

 

गाय गोठा योजनेबरोबर हि योजना देखील चालू आहे

महिला बचत गटांना देखील या योजनेचा लाभ होणार आहे महिला बचत गटांना सामूहिक गट उभारण्यासाठी शेळ्या मेंढ्या कोंबडी शेड उभारण्यासाठी अनुदान उपलब्ध आहे.याच्यामध्ये आपल्याला दहा शेळ्या आणि शंभर कोंबडी क्षमतेचे शेड उभारण्यासाठी अनुदान मिळणार आहे म्हणजे यामध्ये सरासरी चाळीस हजार रुपये पर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.

गाई गोठा योजना शेड चा आकार कसा असावा ?

गाई गोठा योजना शेड चा आकार कसा असावा तर गाई म्हशीचा घोटा 23.95 चौरस मीटर असावा यामध्ये गव्हाण ची लांबी सरासरी आठ मीटर म्हणजेच  सरासरी पंचवीस फूट लांब असावी व रुंदी साडेतीन फुट रुंदी म्हणजेच सरासरी साडेअकरा फूट रुंद असावा म्हणजेच आपला सरासरी घोटा जर पकडला तर 25 बाय 11 असं होईल.

शेळी मेंढी किंवा कोंबडी घोटा यासाठी साडेसात चौरस मीटर असणे आवश्यक आहे ज्याच्यामध्ये लांबी आपली चार मीटर म्हणजेच  सरासरी बारा फूट आणि रुंदी दोन मीटर म्हणजे सरासरी साडेसहा फूट असेल.

गाई गोठा साठी आवश्यक कागदपत्रे

१) जागेचा उतारा

२)सातबारा किंवा घराचा आट अ ऊतारा

३)आधार कार्ड

४)बँकेचे पासबुक

५)विहित नमुन्यातील अर्ज

६)जातीचा दाखला

आणि

७)जॉब कार्ड

८)सहा गायी असल्याबाबतचा दाखला

९)ग्रामसभेचा ठराव

आणि

१०) रहिवासी दाखला

११) रेशन कार्ड

 

हि सर्व ही सर्व कागदपत्र आपल्याला एकत्र गोळा करायचे आहेत आणि एकत्र गोळा केल्याच्या नंतर आपल्याला ग्रामपंचायत असेल किंवा नगरपालिका, महानगरपालिका असेल या प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला सर्व कागदपत्रे सादर करायची आहेत

जनावरांचा गोठा अनुदान योजना

ग्रामपंचायत कार्यालयात कागदपत्रे सदर केल्यावर त्याच्यावरती सही व शिक्का आपल्याला ग्रामविकास अधिकारी यांचा घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण सर्व कागदपत्रे स्वतः पंचायत समितीमध्ये स्वत पाठवू शकता किंवा ग्रामपंचायत मार्फत  पंचायत समितीमध्ये सादर करू शकता. पंचायत समितीमध्ये गेल्यानंतर तर आपल्याला या ठिकाणी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना असा कक्ष उपलब्ध असेल. या कक्षामध्ये गेल्याच्या नंतर आपल्याला ही सर्व कागदपत्र त्या ठिकाणी जमा करायची आहे.

आपण त्याच्यावरती ऑफिस कॉफी  जमा करून घेऊ शकता म्हणजे भविष्यामध्ये आपल्याला उपयोगी पडेल. त्यानंतर प्रकरण सादर केल्यानंतर सरासरी एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये मंजुरी मिळू शकते.

तर ही झाली ग्रामपंचायतीची प्रक्रिया

जर आपण नगरपालिका महानगरपालिका हद्दीमध्ये जर असाल तर त्या ठिकाणी देखील सेम अशाच प्रकारे प्रोसेस आहे आपल्याला नगरपालिका महानगरपालिका हद्दीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा कक्ष आहे त्या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे आणि त्या ठिकाणी आपली जी कागदपत्र आहे ते सादर करायचे आहेत. सादर केल्याच्या नंतर आपले प्रकरण त्यांच्याकडे सादर होईल. त्यानंतर आपल्याला ह्या प्रकरणासाठी मंजुरी मिळू शकते.

Sharad Pawar Gramsamruddhi Yojana 2022

अशा प्रकारे आपल्याला या गाय गोठा योजनेचा  लाभ घ्यायचा आहे.

त्यानंतर सरासरी 70 ते 77 हजार रुपये पर्यंतची रक्कम आहे ते आपल्याला मिळणार आहे

आणि हि रक्कम १०० % अनुदानावर असेल.म्हणजेच पुन्हा ती आपलाल्या माघारी करायची नाही.

हि योजना पुन्हा चालू झाल्यामुळे शेतकरी वर्गातून आनंद व्यक्त होत आहे

या योजनेची अधिक माहिती हवी असेल तर पंचायतसमिती गटविकास अधिकारी किंवा सभापती,पंचायतसमिती  यांचेशी संपर्क साधावा.

Gai Gotha Yojana 2022 Form

Gai gotha yojana form link 

 

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आपल्याला रोजच्या केंद्र, राज्य सरकारच्या नवनवीन योजनांसाठी जर घरबसल्या नवीन आलेल्या योजनांची माहिती, अपडेट मिळवायचे असतिल तर खाली दिलेल्या व्हॉटसप ग्रुपला जॉईन व्हा. 

                 व्हॉटसप ग्रुप 

आणि नवीन सर्व प्रकारची महिती, स्कीम, अपडेट बघण्यासाठी खाली दिलेल्या Telegram ग्रुपला जॉईन करा. 

              Telegram Group 

सदर योजनेची पूर्ण माहिती हवी असेल किंवा दुसर्‍या कोणत्याही योजनांची माहिती किंवा फॉर्म भरून पहिजे असतिल तर खालील दिलेल्या YouTube video वरील video बघा. 

                Youtube Channel

 

या योजना देखील बघा :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Scroll to Top