kanda anudan document

kanda anudan document:

  1. कांदा विक्रीची मूळ पट्टी
  2. कांदा पिकाची नोंद असलेला सातबारा उतारा
  3. बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स
  4. आधार कार्ड ची झेरॉक्स
  5. ज्या प्रकरणात सातबारा उतारा वडिलांचे नावे किंवा विक्री पट्टी मुलाचे नावे अथवा कुटुंबातील इतर कोणाच्याही नावे असेल तर यांचे शपथ पत्र असणे आवश्यक आहे

फॉर्म डाउनलोड करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Scroll to Top