kanda anudan document

kanda anudan document:

  1. कांदा विक्री पट्टी
  2. विक्री पावती
  3. सातबारा उतारा
  4. आपले बँक बचत खाते क्रमांक
  5. इत्यादी सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याचे विक्री केलेली आहे तिथे अर्ज करावा
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Scroll to Top