kanda chal kalaji kashi gyavi

कांदा चाळीची उभारणी करताना काय काळजी घ्यावी:

 • जमीन कशी आहे त्तेयानुसार  पाया खोदुन आराखडामध्ये दाखविल्रयाप्रमाणे  सिमेंट काँक्रेटचे पिलर/कॉलम उभारणे आवश्यक आहे.
 •  2 कांदा सावणूकीची जागा जमिनीपासून सरासरी २ फुट उंच असणे आवश्यक आहे.
 • कांदा चाळ हि आराखड्य प्रमाणे असावी व ती कृषी अधिकारी यांचे सल्ल्याप्रमाने असावी.
 • कांदा साठवणुकीची जागा जमिनीपासून जास्तीत जास्त ६० सेंटिमीटर उंच असावी.
 • स्थानिक परिस्थितीनुसार आपण उंची मध्ये बदल करू शकता.
 • चाळीच्या तळाशी किंवा भिंतींना जीआय लिंक जाळी किंवा लाकडी बॉटम पट्ट्याचा किंवा बांबूचा वापर असावा.
 • काँक्रीट चा वापर करू नये
 • कांदा चाळीच्या छता करता एसीसी किंवा कौल चा वापर करावा.
 • कौल चा वापर केल्याने उष्णता व आद्रतेचे प्रमाण कमी राहते व कांदा लवकर सडत नाही.
 • छताचे पत्रे बांधकामाच्या एक मीटर बाहेर असावे त्यामुळे पावसापासून संरक्षण मिळते.
 • छताचा कोण 22°c असावा.
Scroll to Top
Scroll to Top