laws for women’s rights in india pdf

laws for women’s rights in india pdf:

महिलांनो आपल्यावर अन्याय होत असेल तर खालील शासन निर्णय पहा त्यामध्ये नवीन समिती सदर केली आहे.आपल्याला जर काही अडचण निर्माण झाली तर खालील महिलांशी आपण संपर्क करू शकता.

 

शासन निर्णय पहा

 

Scroll to Top
Scroll to Top