50000 यादी होणार हा तारखेला जाहीर: पहा तारीख: mjpsky.maharastra.gov.in list

mjpsky.maharastra.gov.in list:मित्रांनो राज्य शासनाच्या वतीने 50 हजार अनुदान यादी ही  जाहीर केली आणि त्यानंतर आपल्याला केवायसी करण्यासाठी सांगितलं होतं. त्यानुसार सर्व शेतकरी बांधवांनी केवायसी करून 50000 अनुदान के वाय सी करून आपल्या खात्यावरती शासनाच्या वतीने जमा करण्यात आलेले आहे.mjpsky.maharastra.gov.in list

त्यानंतर मित्रांनो बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा होती की दुसरी यादी केव्हा लांगेल तर मित्रांनो दुसरे यादीची तारीख जवळपास  निश्चित केलेली आहे. तर ही तारीख काय आहे आपण यासाठी कसे पात्र झाले या सर्व गोष्टींची माहिती आपण आजच्या या लेखांमध्ये पाहणार आहोत. तर मित्रांनो हा लेख संपूर्ण वाचा. चला तर मित्रांनो सुरु करूया.

mjpsky.maharastra.gov.in list:

शेतकरी बंधूंनो पन्नास हजार अनुदान यादी प्रथम यादी ही जाहीर झालेली आहे आणि ही यादी आपल्या वेबसाईटच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांची यादी आपण प्रसिद्ध केली होती. यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर सर्व शेतकरी बांधवांनी याची जवळील सीएससी सेंटर मध्ये जाऊन ekyc म्हणजेच ekyc केली.  परंतु बरेचसे शेतकरी यामध्ये वंचित होते शासनाच्या वतीने अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या की यानंतरची  यादी लवकरच आपण प्रसिद्ध करू. तर याची जी तारीख आहे ती निश्चित झालेली आहे आणि आपल्याला या निश्चित तारखेला दुसरी यादी शासनाकडून जाहीर होणार आहे.mjpsky.maharastra.gov.in list

दुसऱ्या यादीमध्ये कोणत्या शेतकऱ्यांचं नाव असणार आहे:

  • सन 2017 ते 18 या वर्षात घेतलेले  पीक कर्ज हे शेतकऱ्यांनी 30 जून 2018 मध्ये जर भरला असेल तर त्यांना या मध्ये लाभ मिळणार आहे
  • सन 2018 19 या वित्तीय वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज हे 30 जून 2019 पूर्वी परतफेड केलेल्या असावे यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे
  •  सन 2019 20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज हे 31 ऑगस्ट 2020 पूर्वी परतफेड केलेले असावेmjpsky.maharastra.gov.in list

आपण पाहू शकता की वरील वर्षांमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून भरलेला आहे. अशा शेतकऱ्यांना 50000 Protsahan Anudan Yojana Maharashtra List 2022 पन्नास हजाराचा लाभ मिळणार आहे.

कर्जमाफी दुसऱ्या यादीमध्ये नाव आल्यावर ती काय करावे:

पन्नास हजार अनुदान यादीमध्ये पहिल्या यादी मध्ये  ज्या शेतकऱ्यांचे नाव आहे, अशा शेतकऱ्यांनी जवळच्या सीएससी सेंटर मध्ये जाऊन आपले आधार प्रमाणीकरण केले त्यानंतर पाच दिवसांमध्ये त्यांच्या खात्यावरती पैसे शासनाकडून वर्ग करण्यात आलेले आहेत. आपले देखील दुसऱ्या यादीमध्ये नाव आलं तर आपल्याला आपला बँक पासबुक आणि आधार क्रमांक घेऊन जवळील सीएससी सेंटर मध्ये जाऊन आपली केवायसी करणं आवश्यक आहे त्यानंतर देखील आपल्या खात्यावरती पैसे तात्काळ मध्ये शासनाकडून जमा केले जाऊ शकतात.mjpsky.maharastra.gov.in list

५०००० अनुदान दुसरी यादी तारीख पहा

पन्नास हजार अनुदान दुसरी यादी तारीख पहा

आपल्या ग्रुप ला जॉईन व्हा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Scroll to Top