New Cashe personal Loan

आवश्यक कागदपत्रे:-

  1. आधार कार्ड
  2. पॅन कार्ड
  3. ओळखपत्र/ ड्रायव्हिंग लायसन्स/ मतदार आयडी/ पासपोर्ट/आधार कार्ड.
  4. पत्त्याचा पुरावा/ ड्रायव रक्कम ठरवली जाते.

Cashe App कर्जावर किती व्याज आकारले जाते:-

  1. Cashe Personal Loan App वर, तुमच्याकडून कर्जाच्या रकमेच्या 3.42% व्याजदर आकारला जातो. जो तुमच्या जोखीम प्रोफाइलच्या आधारे ठरवला जातो.

Cashe App वर, कर्ज कसे घ्यावे हे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Scroll to Top
Scroll to Top